بازگشت از كليسا بازگشت از كليسا

tigers

بازگشت از كليسا

در بازگشت از كليسا، جك از دوستش ماكس مي پرسد:فكر مي كني آيا مي شود هنگام دعا كردن سيگار كشيدماكس جواب مي دهد:چرا از كشيش نمي پرسيجك نزد كشيش مي رود و مي پرسد:جناب كشيش، مي توانم وقتي در حال دعا كردن هستم، سيگار بكشم.كشيش پاسخ مي دهد:نه، پسرم، نمي شود. اين بي ادبي به مذهب است.جك نتيجه را براي دوستش ماكس بازگو مي كند.ماكس مي گويد:تعجبي نداره. تو سئوال را درست مطرح نكردي. بگذار من بپرسم.ماكس نزد كشيش مي رود و مي پرسد:آيا وقتي در حال سيگار كشيدنم ، مي توانم دعا كنم كشيش مشتاقانه پاسخ مي دهد:
مطمئناً، پسرم. مطمئناً
شيوه ي پرسيدن يك سوال در نوع جواب دادن ديگران تاثير زيادي دارد


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1399/6/3 ساعت: 22 توسط:tigers :

:: مطالب مشابه